Jak 30 miliard z Fondu privatizace nakonec doputovalo do rozpočtu ČR na r. 2019

Po zrušení Fondu národního majetku vznikl na ministerstvu financí tzv. Fond privatizace, které slouží ke správě výnosů z prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech. V dnešní době jde zejména o společnost ČEZ, Čepro, MERO a Český Aeroholding. Tyto účty jsou podřízeny souhrnnému účtu a nejsou součástí státního rozpočtu. Aktuální stav zvláštních účtů je přibližně 34 miliard korun.

Fond má prioritně sloužit k pokrytí závazků státu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací, které činí přes 100 mld. Kč. Dále mohly být prostředky použity na krytí schodku důchodového účtu, pro Státní fond dopravní infrastruktury nebo Státní fond rozvoje bydlení.

Novelou zákona má být odstraněna velká část taxativního výčtu možností použití prostředků z privatizačních účtů a naopak je zavedena možnost převedení prostředků do státního rozpočtu a jejich využití v jakékoli kapitole. V případě nutnosti naopak umožňuje novela transfer prostředků ze státního rozpočtu do privatizačních účtů.

Naskýtá se proto otázka, zda je tato novela motivována snahou o hospodárné využití prostředků účtů privatizace nebo pouhou snahou o posílení státního rozpočtu. Domnívám se, že Ministerstvu financí jde o tu druhou možnost. Vysát z Fondu maximum prostředků a použít je na populistická opatření, jakými jsou jízdné se slevou nebo obědy ve školních jídelnách zdarma.

Neměl bych námitek s novelou, která by prostředky Fondu chtěla použít na financování základních potřeb státu. Ať už jsou to opatření reagující na klimatickou změnu, snížení uhlíkové stopy ČR nebo třeba na řešení energetické bezpečnosti státu.

Jsem toho názoru, že by Ministerstvo financí mělo fond prioritně využít k co nejrychlejším sanacím, protože ekologické závazky státu, respektive smlouvy na jejich odstranění, jsou až 25 let staré. Jako zpravodaj této novely jsem vyslovil argumenty proti přijetí a kolegové senátoři mě podpořili a sami uvedli příklady ze svých regionů, kdy se sanace postižených lokalit táhne velice dlouho a Ministerstvo financí k tomu přistupuje velice laxně.

Podařilo se mi tak jako zpravodajovi tohoto tisku přesvědčit Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu o návrhu na zamítnutí této novely a následně bylo jasnou většinou schváleno i zamítnutí na plénu Senátu.

Novela se tak vrátila k projednání do Poslanecké sněmovny, kde jsem jako zpravodaj obhajoval její zamítnutí Senátem. Za rozhodnutí Senátu se postavil například i poslanec ODS Jan Skopeček, který apeloval na PS těmito slovy “ Rád bych vás poprosil, abyste setrvali na názoru Senátu, a chtěl bych vás poprosit o zdravý rozum. Protože ještě žádná polistopadová vláda v České republice, a to ať byla pravicová, či levicová, neměla tu drzost vysát rezervní fond, který byl v rámci Fondu národního majetku. I předcházející velmi levicové vlády věděly, že mimořádné příjmy, ať už z privatizace, nebo dividend státních podniků, zkrátka není dobré utrácet na běžné výdaje. Protože každému státu, každé ekonomice, se může stát, že nějaké mimořádné výdaje bude potřebovat hradit.“  

Ještě před hlasováním se však ukázalo, že koalice nedisponuje potřebnou většinou 101 hlasů a hlasování tak bylo bezdůvodně odloženo na další den. Avšak i druhý den měla koalice ANO, ČSSD a KSČM problémy, takže byl zákon na poprvé zamítnut, protože PRO hlasovalo pouze 100 poslanců. Bohužel se ozval Pavel Kováčik z KSČM, že mu Jan Chvojka z ČSSD do hlasovacího zařízení vylil kávu a tím mu znemožnil hlasovat. Proto se hlasování odložilo o dalších deset minut a poté byla novela přijata většinou 102 hlasů. 30 miliard z Fondu privatizace tak nakonec, i přes odpor Senátu, doputovalo do státního rozpočtu.


Alternativa D3

V pátek večer 14. září jsem navštívil setkání příznivců iniciativy „Alternativa středočeské D3“, které se uskutečnilo v městském kulturním centru v Jílovém u Prahy. Sešlo se zde téměř padesát lidí, občanů Jílového i přilehlých obcí. Večer moderoval Pavel Šidák, který prezentoval spolek AD3 s jeho aktuálními úkoly a shrnul rovněž dosavadní činnost iniciativy.

Vystoupil jsem s krátkou prezentací o Vestecké spojce, která by na D3 měla navazovat. Byl jsem potěšen zájmem o toto téma i názory občanů k Vestecké spojce, která je podobně kontraproduktivní svou (ne)potřebností, ekologickými dopady i vysokými náklady, stejně jako plánovaná trasa dostavby D3. Slíbil jsem Alternativě středočeské D3 i místním občanům, že je budu v jejich aktivitě podporovat a jako senátor (i když za jiný obvod) využiji všech svých pravomocí, aby se našlo takové řešení, které by nepoškozovalo krajinu Posázaví tak jako plánovaná dostavba D3. 

Zde si můžete přečíst více o projektu Alternativa středočeské D3


Podporuji Průhonice pro život v komunálních volbách

Se skupinou obyvatel, kteří se sdružují pod subjektem Průhonice pro život, již delší dobu spolupracuji, protože zastávám názor, že je důležité spolupracovat i přes hranice volebních obvodů. Společně se snažíme, aby naše okolí zůstalo zelené, lidé mohli dýchat čerstvý vzduch a nemuseli se bát o kvalitu svého obydlí. Proto bych jim rád vyslovil důvěru a popřál jim hodně štěstí v nadcházejících komunálních volbách. Zde si můžete přečíst můj příspěvěk na jejich stránkách, avšak doporučuji projít si jejich web celý. 


Pomůže nová směrnice EU omezit plasty v mořích?

Před půl rokem jsme v Senátu projednávali Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství. Očekával jsem, že Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí bude počátkem konkrétní aplikace této strategie, bohužel zůstala na půli cesty. I přesto že jsem hlasoval pro schválení směrnice, mám k ní několik výhrad a to především tu, že je málo ambiciózní, řeší pouze minimální segment plastových odpadů, neřeší recyklaci a zejména neřeší asi největší problém v podílu zemí EU na znečišťování světových moří, kterým je vývoz plastového odpadu do třetích zemí. Přečtěte si v článku můj podrobnější postoj a návrhy na zefektivnění směrnice, které jsem prezentoval dne 15. 8. na schůzi Senátu.

Read more

Dovolená

Omlouvám se, ale v pondělí 30. 7. 2018 bude regionální kancelář zavřená z důvodu dovolené. Pokud se se mnou chcete spojit, přijďte prosím další týden 6. 8. 2018 nebo mi napište na KosL@senat.cz. Děkuji za pochopení! Ladislav Kos, váš senátor


Metropolitní plán

V současné době je projednáván návrh nového územního plánu Prahy - METROPOLITNÍ PLÁN, který ovlivní podobu výstavby na další desítky let. Jedná se o návrh velmi kontroverzní, který hodlá Prahu 11 zahustit více než o 50% stávajícího počtu obyvatel.

Připomínky zpracované městskou části jsou velmi smířlivé, já se proto ztotožňuji s připomínkami HPP11, které si můžete přečíst zde a zde můžete podepsat e-petici na jejich podporu.

 


Rekonstrukce Hotelu Opatov a ubytovny Sandra

Dne 15. 6. 2018 ve dvě hodiny ráno jsem vystoupil na Zastupitelstvu hl.m.Prahy k bodu rekonstrukce Hotelu Opatov a ubytovny Sandra s kritickým projevem k těmto projektům. Investici téměř miliardy korun do vybudování 500 ubytovacích jednotek nestandardní kvality nepovažuji za výhru. A kdo bude tento "Dům pro sociální začleňování" obývat, už není vůbec jasné. Držme si palce, aby výsledný stav nebyl horší než ten současný. Zřejmě se ho bojí jak vedení hl.m.Prahy, tak i vedení MČ Praha 11, neboť ani Vás občany, ani zastupitele o záměrech s těmito "dvojčaty" nikdo neinformoval.

P.S. Dotace 200 mil.Kč na rekonstrukci Sandry prošla o jediný hlas (ke schválení bylo třeba právě 33 hlasů), především díky hlasům ANO, ČSSD a KSČM.


Jak dopadlo projednávání petic na Zastupitelstvu Prahy 11?

7. 6. 2018 se konalo ZMČ Prahy 11. Skončilo po půl hodině, když nebyl schválen program. Na tomto zastupitelstvu jsem chtěl podat k projednání "Petici za nulovou toleranci hazardu" a "Petici za opravu pochozí zóny", které během několika dní podepsaly stovky lidí.

Jak to dopadlo, se můžete podívat ve videu, které jsem pro vás natočil po skončení zastupitelstva.


Petice stop hazardu! Petice za opravu pochozí zóny!

Již dva týdny sbíráme podpisy pod petici za opravu pochozí zóny a za nulovou toleranci hazardu na Jižním Městě. HPP 11 se již dál nemůže dívat na katastrofální stav pochozí zóny na Hájích a chce spolu s občany vyzvat vedení města, aby situaci řešilo. Za alarmující považujeme i počet heren na Jižním Městě, kde jen v úzké blízkosti stanice metra Háje je sedm heren. Vedení města tuto situace neřeší a dokonce nedávno schválilo zařazení dalších dvou heren do seznamu povolených provozoven. 

Přidejte se k naší akci a přijďte také podepsat petici za opravu pochozí zóny nebo petici proti hazardu ve středu 2. 5. 2018 od 15.00 hod do 18.00 hod., najdete nás na pochozí zóně Háje. 


Chodovské čarodějnice 2018

Přijďte v pondělí 30. 4. 2018 na tradiční pálení čarodějnic, kde se můžeme neformálně potkat a popovídat si.