Kontakt

Jako senátor považuji za důležité znát Vaše problémy, názory a postoje, a to jak v rámci našeho obvodu, tak celé ČR, proto budu velmi rád, když mě navštívíte na adrese:

Kosmická 746, Praha 11pochozí zóna Háje, v podloubí, naproti pobočce České spořitelny. Sídlo kanceláře najdete podle vývěsního štítu (viz níže)

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí 14.00 – 18.00 hod.

Ostatní dny je možné domluvit schůzku na tel. čísle 732 963 386 nebo na emailové adrese KosL@senat.cz

Asistenti:

Mgr. Steffi Černá - tel. kontakt: +420 732 963 386

Vít Šimral, PhD et PhD 

facebook: www.facebook.com/ladislav.kos.senat