Finanční výbor hl. m. Prahy

Včera jsme na finančním výboru zastupitelstva hl.m.Prahy projednali a schválili investiční dotace městským částem. Praha 11 dostala ekvivalentní podíl z 1,3mld. Kč. Poprvé byly dotace, díky Pirátům, rozdělovány relativně transparentním způsobem. Jak tedy dopadla Praha 11:

Přístavba sportovní haly ZŠ Campanus 15 mil.Kč
Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Milíčov 46 mil.Kč
Rekonstrukce polikliniky Hviezdoslavova 0 Kč (žádost 12 mil.Kč)

Jediné, co mne mne mrzí, že současné vedení preferovalo dotaci na výstavbu další sportovní haly před rekonstrukcí polikliniky. Stovky občanů denně tak budou nadále chodit do nevábné budovy a lékaři budou doufat, že letitá elektroinstalace bude ještě chvíli fungovat.

 

Schůzka ke smlouvě CETA

Hospodářská a obchodní smlouva s Kanadou (známá jako CETA) spěje k ratifikaci v Senátu. Včera jsem se spolu se senátorem Václavem Hamplem zúčastnil za českou stranu setkání se zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod Maurem Petriccionem. Více než hodinu jsme diskutovali o přínosech i úskalích této smlouvy. Jak je vidět i z mého výrazu, zaujímám k této smlouvě optimisticko-skeptický postoj.

Ladislav Kos senátor – CETA

Registr smluv (komentář)

O jeden hlas! O jediný hlas dnes prošly plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu.

Utajeny budou výdaje státních (např. ČD, Lesy ČR, Čepro), krajských a městských podniků (dopravní podniky, teplárny, odpadové firmy). I těch, které výjimky nechtěly((

Jde zhruba o 148 miliard ročně, tedy čtvrtinu toho, na co vidí veřejnost skrze registr smluv. Bohužel tu nejtajemnější čtvrtinu, kde se i podle BIS skrývají největší podivnosti.

Nejhorší výjimky prošly poslancům ČSSD (Urban) a poctivě pro ně hlasovala ČSSD a KSČM. Vedení ČSSD se k výjimkám k zákonu, který je v koaliční smlouvě, neobtěžovalo nijak vyjadřovat. Výjimky podpořila i malá část ODS a KDU-ČSL, která celou lavinu odstartovala, když si pro výjimku pro Budvar nevyjednala zrychlené projednání.

Štěstí v neštěstí je to, že výjimky jsou právně tak špatně formulovány, že je možná ještě Senát vrátí. Takže to úplně nevzdáváme. Děkujeme za vaši podporu a psaní poslancům. Hlasování se dokonce muselo dnes několikrát zpochybnit a opakovat, aby se to zatmívačům povedlo. Vaše podpora nebyla zbytečná. Sledujte příběh zákona s námi dál: http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/zapoj-se#pridejte-se

Registr smluv neprošel.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

Zúčastnil jsem se dnes jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a stavebního zákona.

Novely, stejně jako výbor jsou nakloněny stavebníkům. Novela EIA mj. zužuje okruh staveb, které musí být tímto procesem posuzovány, prodlužuje dobu platnosti stanoviska EIA z pěti na sedm let a omezuje účast zástupce veřejnosti.  Na výboru bylo možné slyšet i perličky… Poslanec Novotný (ODS) namítal, že jsme v nevýhodě oproti západním státům, které si postavily základní infrastrukturu před mnoha desítkami let, kdy nebyla na rozdíl ode dneška téměř žádná omezení (rozuměj z hlediska EIA) při výstavbě. Předseda výboru Pilný (ANO), komentoval novelu EIA i větou „v této zemi se MUSÍ stavět“.Prostě hospodářský výbor se díval na obě novely zejména z hlediska hospodářského růstu.

Bude na nás v Senátu se na ně podívat i očima občana a ochrany přírody a krajiny.

Návštěva vědeckých pracovišť BIOCEV a ELI

S kolegy z pražského fóra senátorů jsme navštívili biotechnologické centrum BIOCEV Vestec a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech. Na JV okraji Prahy vzniká silná vědecko-výrobní základna se špičkovým vybavením i výsledky. Absolvovali jsme i několik setkání s lidmi, kteří jsou světovými autoritami v oboru a jejichž badatelské výsledky nacházejí i uplatnění v praxi.

4. schůze Senátu – Národní parky, protikuřácký zákon

Nejsledovanějšími zákony projednávanými na 4. skončené schůzi Senátu byl zákon o národních parcích (NP) a tzv. protikuřácký zákon.

Do zákona o NP se bohužel podařilo prohlasovat široký pozměňovací návrh, který ze zákona o NP dělá zákon proti národním parkům. Potvrdila se tak má obava, že Senát v současném složení preferuje jiné zájmy než zájmy ochrany přírody. Více v přiloženém článku.

Protikuřácký zákon naopak prošel v Senátu bez jakékoli změny, navzdory pětihodinové diskuzi. Nebyly tak vyřazeny sporné odstavce zákona kdy by majitelé restaurací měli být zodpovědni za následném konání svých zákazníků, kterým podají alkohol. Je to jistě škoda, ale obava, co by se mohlo odehrát při novém posouzení zákona ve Sněmovně s pozměňovacími návrhy Senátu asi toto řešení ospravedlňuje.