Pražští senátoři vystoupili proti nekalým praktikám developerů

Dne 10. dubna 2017 proběhlo další setkání platformy pražských senátorů, které bylo věnováno tématu nekalých praktik developerů. Setkání se účastnili jak občanské spolky, tak zástupci developerů, kteří prezentovali příklady dobré praxe. Cílem setkání bylo upozornit na opakující se nekalé chování některých developerů, k nimž patří převody práv sporné výstavby na zahraniční subjekty nebo tzv. salámová výstavba bez posouzení dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Read more

Registr smluv (komentář)

O jeden hlas! O jediný hlas dnes prošly plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu.

 

Read more

Obchodní dohoda CETA

Minulý týden jsme projednávali na výboru pro hospodářství i rozporuplnou smlouvu s Kanadou - CETA. O výsledcích jsem informoval v příspěvku z 15.2., dnes se k ní vracím reportáží z pořadu ČT24 Týden v politice.

Read more

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

Zúčastnil jsem se dnes jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a stavebního zákona.

Novely, stejně jako výbor jsou nakloněny stavebníkům. Novela EIA mj. zužuje okruh staveb, které musí být tímto procesem posuzovány, prodlužuje dobu platnosti stanoviska EIA z pěti na sedm let a omezuje účast zástupce veřejnosti.  Na výboru bylo možné slyšet i perličky… Poslanec Novotný (ODS) namítal, že jsme v nevýhodě oproti západním státům, které si postavily základní infrastrukturu před mnoha desítkami let, kdy nebyla na rozdíl ode dneška téměř žádná omezení (rozuměj z hlediska EIA) při výstavbě. Předseda výboru Pilný (ANO), komentoval novelu EIA i větou „v této zemi se MUSÍ stavět“.Prostě hospodářský výbor se díval na obě novely zejména z hlediska hospodářského růstu.

Bude na nás v Senátu se na ně podívat i očima občana a ochrany přírody a krajiny.

Read more

Návštěva vědeckých pracovišť BIOCEV a ELI

S kolegy z pražského fóra senátorů jsme navštívili biotechnologické centrum BIOCEV Vestec a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech. Na JV okraji Prahy vzniká silná vědecko-výrobní základna se špičkovým vybavením i výsledky. Absolvovali jsme i několik setkání s lidmi, kteří jsou světovými autoritami v oboru a jejichž badatelské výsledky nacházejí i uplatnění v praxi.

Read more

4. schůze Senátu - Národní parky, protikuřácký zákon

Nejsledovanějšími zákony projednávanými na 4. skončené schůzi Senátu byl zákon o národních parcích (NP) a tzv. protikuřácký zákon

Read more

Zákon o národních parcích + protikuřácký zákon

Včera jsem se zúčastnil projednávání dvou zákonů na výboru pro životní prostředí. První z nich - zákon o národních parcích, který má omezit výstavbu v NP a rozšířit plochu tzv. "divoké přírody" - výbor zamítl. Proti zamítnutí hlasovali pouze dva senátoři z jedenácti. Složení výboru, ani složení Senátu, zeleným zákonům bohužel nepřeje.

Read more

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Včera jsem se účastnil jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy, bylo tak trochu i o mne. Vše podstatné z něj shrnuje pirátský zastupitel Jakub Michálek: https://praha.pirati.cz/protikorupcni-strategie-schvalena.html


get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug