Zahájeno územní a stavební řízení Obytného souboru Výstavní III na Hájích

Dne 2.3.2020 se na úřední desce objevilo oznámení o společném územním a stavebním řízení Obytného souboru Výstavní III. Jedná se o cca 400 bytů bez jakékoli občanské vybavenosti namačkaných na ploše louky u kruhového objezdu Výstavní-Opatovská. Záměr zhorší kvalitu bydlení občanům v širším okolí.

Mapa > https://mapy.cz/s/jepovukade

Proti záměru, který vznikl díky úpravě územního plánu za dob Mlejnského v r. 2009 již 11 let bojují místní občané i HPP11. Současná radnice však tuto stavbu posvětila.

Veřejné jednání k záměru je 7.4. 2020, do té doby mohou účastníci řízení podávat připomínky. Účastníci řízení jsou vyjmenováni v závěru dokumentu (podle čísel popisných domů a čísel parcelních pozemků). Jsou jimi zejména majitelé rodinných domků v okolí a bytové domy v ul. Štichova. Jako účastník řízení je nutné se přihlásit na odboru výstavby ÚMČ P11.

Bližší informace podá - Ladislav Kos, Váš senátor a zastupitel

Související:

• WEB MČ PRaha 11 > https://www.praha11.cz/redakce/index.php…

• Developerská lokomotiva vládnoucí koalice Piráti, ODS, ANO, TOP09 se rozjíždí na plné obrátky | 06/2019
https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10157260124112497/

• Rada MČ Praha 11 dala souhlas s výstavbou Obytného souboru Výstavní II | 07/2017
https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10155517247817497

• Obytný soubor Výstavní, zrušení souhlasného usnesení Rady s tímto záměrem
http://www.hpp11.cz/index.php…

• Obytný soubor Výstavní: I po volbách na P11 vše zůstalo při starém. Výstavba běží, radnice ANO / TOP lidem nenaslouchá
https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10156930275842497

• VIDEO: Obytný soubor Výstavní II (Tři věže) | 02/2015
http://www.hpp11.cz/index.php…

• Obytný soubor Výstavní (Tři věže) - projekt
http://www.hpp11.cz/index.php…


Výhra strany OLANO ve slovenských volbách

Vítám výhru strany OLANO ve slovenských volbách.

Dlouholeté vládnutí strany SMER a jejich spojenců s propojením do státních struktur bylo již dále neudržitelné.

Závidím naším sousedům i postavu, pravděpodobně budoucího premiéra, Igora Matoviče. Člověka, který se nebál zloděje nazvat zlodějem a mafii mafií. Byť jeho činy a silná rétorika byly napadány ostatními stranami s tím, že jsou příliš hrubé a do politiky nepatří.

Podobné reakce zažívám jak já, tak i celé Hnutí pro Prahu 11 při kritice současné vládnoucí koalice na Praze 11. Ale právě výsledky voleb na Slovensku ukazují, že voliči nechtějí beztvaré a sterilní politiky, ale politiky, kteří „Nazývají věci pravými jmény“ a vyžadují jejich nápravu.

Troufám si říci, že právě toto činíme s Hnutím pro Prahu 11 na komunální úrovni a v tomto je nám Igor Matovič a strana OLANO příkladem i povzbuzením.

https://www.reflex.cz/clanek


České lithium je nafouknutá bublina

V debatě na ČRo Plus jsem vysvětloval, proč těžba lithia v Krušných horách by nebyla pro ČR ekonomickým zázrakem, naopak, že by byla z ekologického i technologického hlediska velkým rizikem.

https://plus.rozhlas.cz/ceske-lithium-je-nafouknuta-bublina…


Vycházka v okolí Roztyl

V sobotním odpoledni jsem se zúčastnil vycházky do okolí stanice metra Roztyly, kterou uspořádal spolek Zvonečník a zastupitelé Hnutí pro Prahu 11. Za účasti cca padesáti občanů zazněla tvrdá kritika megalomanských developerských záměrů Passerinvestu v předpolí Krčského lesa i kritika radnice Prahy 11 ve složení Piráti, ANO, ODS, TOPSTAN za podporu těchto záměrů likvidující mj. hektary zeleně a stovky stromů. Poděkování zejména panu Jaklovi (Zvonečník) a panu Kulhánkovi (HPP11) za odborný výklad.


Tradiční setkaní senátorek a senátorů s občany

Srdečně Vás zvu na Tradiční setkaní senátorek a senátorů s občany, které se bude konat v sobotu 7. září od 14 hod. ve Valdštejnské zahradě. Kromě kulturního programu a občerstvení budete mít možnost promluvit s přítomnými senátory, včetně předsedy Senátu, o "velké" i "malé" politice. Těším se na Vás!


Energetický mix: Jak na něj?

Příčinou změny klimatu je s největší pravděpodobností zesilování přirozeného skleníkového efektu atmosféry v důsledku lidské činnosti a nadměrného zvyšování emisí skleníkových plynů. Abychom předešli očekávaným negativním dopadům změny klimatu, je potřeba se zaměřit na efektivní snižování emisí skleníkových plynů, k čemuž vedou dvě základní cesty - náhrada spalování fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie (OZE) nebo využití jaderné energie. Jakou cestou by se podle mého názoru měla ČR ubírat, jaké vidím přednosti a úskalí těchto dvou variant? Přečtěte si můj pohled v článku.

Read more

Kulturní léto v Senátu

Srdečně vás všechny zvu na koncert souboru zobcových fléten AULODIE, ZUŠ Jižní Město, který proběhne dne 23. 5. 2019 od 17.00 hod. ve Valdštejnské zahradě v rámci Kulturního léta v Senátu. 

Soubor vznikl v roce 1996 na ZUŠ Jižní Město pod uměleckým vedením paní Ivety Hlavaté. V současné době je soubor AULODIE složen z menších komorních souborů Auloďata, Aulodie a Tibia Pragensis, pod uměleckým vedením Jitky Petříkové a Simony Vaňkové. V souboru hrají žáci od 8 - 25 let. Hudební repertoár je velice bohatý. Skladby od renesance až po současnost. Zejména v posledních letech se AULODIE věnuje interpretaci filmové a populární hudby, kterou pro ně upravuje jejich „dvorní“ aranžér Petr Vaněk. V minulých letech hrála AULODIE např. na hradě Karlštejně (program K. Svoboda – Noc na Karlštejně), vystoupila však i jako předkapela na koncertě skupiny Olympic (program Největší hity Olympicu).


Senát skvěle plní svou roli

Poslední jednání Senátu (2. a 3. května) ukázalo, že Senát naprosto dokonale plní jednu ze svých rolí, opravovat zákony přicházející z Poslanecké sněmovny.

Na toto jednání Senátu doputovalo mnoho zákonů, které nevznikly a nebyly schváleny koalicí ANO, ČSSD, KSČM proto, aby upravily právní prostředí ČR, ale proto, aby naplnily ambice jednotlivců či některé ze stran koalice.

Ze třinácti projednávaných zákonů jich Senát pět zamítl a sedm jich vrátil s pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně. Pozměňovací návrhy byly přitom povětšinou zásadního významu, v několika případech znamenaly návrh na zrušení celého zákona.

Jako naprosto netransparentní a politicky ovlivnitelný byl senátory vyhodnocen zákon o podpoře sportu, který zakládá Národní sportovní agenturu. Ta by měla nahradit funkci MŠMT a mimo jiné rozhodovat i o rozdělování osmi mld. Kč na sportovní účely. Snad nejlépe postoj senátorů vystihuje výrok kolegy Vystrčila: „To není zákon na podporu sportu, ale atentát na sport.”. Návrh zákona byl zamítnut.

Podobně dopadl i návrh zákona, kterým se měl změnit zákon o obcích. Změna by spočívala v tom, že při souběhu funkcí poslance nebo senátora s funkcí primátora, starosty nebo radního by za druhou funkci bral funkcionář pouze 0,4 násobek platu. V debatě zazněly nezodpovězené otázky, proč zrovna 0,4 násobek, proč se omezení netýká neuvolněných radních, proč se netýká ředitelů státem, krajem nebo obcí zřízených organizací. Návrh byl vyhodnocen Senátem jako vytvořené alibi pro souběh funkcí tvůrkyně a předkladatelky návrhu, hejtmanky a poslankyně Vildumetzové (ANO).

S pozměňovacími návrhy, které jsou ovšem zásadního významu, se do Sněmovny vrací zákony o prodejní době a dani z nabytí nemovitostí. První z nich měl povolit velkoobchodům provoz o všech svátcích, pozměňovací návrh však ruší omezení prodeje o všech svátcích pro všechny provozovny. Druhý měl osvobodit od daně první nákup bytových jednotek v rodinných domech, pozměňovací návrh ruší daň z nabytí nemovitostí jako takovou, a tak zlevňuje o tuto daň ve výši 4 % nákup všech nemovitostí.

Rozhodující slovo teď bude mít Poslanecká sněmovna. Bude zajímavé, jestli racionální návrhy Senátu smete ze stolu a prosadí své původní, politicky motivovaná znění nebo zda si i poslanci uvědomí, že byli zvoleni občany a mají pracovat v jejich prospěch a nikoli ve prospěch svých straníků a stranických sekretariátů.


Výstavba jako nejvyšší veřejný zájem

Dosud jsem se v Senátu nesetkal s tím, že by byl zákon připravován s tak silným příspěvkem vlivové skupiny jako novela stavebního zákona. Kdo stojí za věcným návrhem novely? Ministryně Dostálová se nijak netají, že jej připravuje s Hospodářskou komorou a velkými developery. Nejsilnějším hráčem v přípravách a propagaci novely je Sdružení pro architekturu a rozvoj známé pod zkratkou SaR. A kdo se skrývá za Sdružením pro architekturu a rozvoj? Zakládajícím členem je Dušan Kunovský z Central Group a.s.

Přečtěte si více v Deníku Referendum, který vydal můj komentář k novele stavebního zákona.


Občané trpící hlukem z Pražského okruhu a D1 se nápravy nedočkají

Díky spolupráci se samosprávami obcí z JV Prahy ve věci nesouhlasu s výstavbou Vestecké spojky a Exitu4 jsem byl seznámen i s dalším problémem, který trápí občany v těchto obcích – hluk z Pražského okruhu a dálnice D1.

Již léta obce apelují na ŘSD, aby byla doplněna protihluková ochrana a zejména snížena rychlost nákladní kamionové dopravy, jak je to běžné např. v Rakousku či SRN.

Vyvinul jsem na mnoha jednáních podporu jejich úsilí. Má snaha vyvrcholila jednáním a posléze korespondencí s Ministerstvem dopravy.

Závěrečná korespondence s MD je přiložena v článku. Hlukové limity jsou dodrženy, úsek Pražského okruhu byl zkolaudován, hluková ochrana je nadstandardní, snížení rychlosti kamionů by přineslo ekonomické ztráty. Hluk na D1 se sníží, až bude dobudován úsek 511 a po D1 přes Prahu nebudou jezdit kamiony. Těch několik mnoho let, než bude Pražský okruh dokončen, to už občané vydržíte.

Jsem přístupem MD zklamán. Po zamítnutí zvýšení hlukových limitů ústavním soudem je to další projev nezájmu zodpovědných o zdraví obyvatel. Neboť nadměrný hluk je jedním z negativních atributů, které ovlivňují zdraví.

P.S. Dopis od ministra dopravy je asi jeden z posledních ministerských dopisů z podpisem Dana Ťoka. Netroufám si však říci, zda je to dobře, či nikoli.

 

Read more