Vycházka v okolí Roztyl

V sobotním odpoledni jsem se zúčastnil vycházky do okolí stanice metra Roztyly, kterou uspořádal spolek Zvonečník a zastupitelé Hnutí pro Prahu 11. Za účasti cca padesáti občanů zazněla tvrdá kritika megalomanských developerských záměrů Passerinvestu v předpolí Krčského lesa i kritika radnice Prahy 11 ve složení Piráti, ANO, ODS, TOPSTAN za podporu těchto záměrů likvidující mj. hektary zeleně a stovky stromů. Poděkování zejména panu Jaklovi (Zvonečník) a panu Kulhánkovi (HPP11) za odborný výklad.


Tradiční setkaní senátorek a senátorů s občany

Srdečně Vás zvu na Tradiční setkaní senátorek a senátorů s občany, které se bude konat v sobotu 7. září od 14 hod. ve Valdštejnské zahradě. Kromě kulturního programu a občerstvení budete mít možnost promluvit s přítomnými senátory, včetně předsedy Senátu, o "velké" i "malé" politice. Těším se na Vás!


Energetický mix: Jak na něj?

Příčinou změny klimatu je s největší pravděpodobností zesilování přirozeného skleníkového efektu atmosféry v důsledku lidské činnosti a nadměrného zvyšování emisí skleníkových plynů. Abychom předešli očekávaným negativním dopadům změny klimatu, je potřeba se zaměřit na efektivní snižování emisí skleníkových plynů, k čemuž vedou dvě základní cesty - náhrada spalování fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie (OZE) nebo využití jaderné energie. Jakou cestou by se podle mého názoru měla ČR ubírat, jaké vidím přednosti a úskalí těchto dvou variant? Přečtěte si můj pohled v článku.

Read more

Kulturní léto v Senátu

Srdečně vás všechny zvu na koncert souboru zobcových fléten AULODIE, ZUŠ Jižní Město, který proběhne dne 23. 5. 2019 od 17.00 hod. ve Valdštejnské zahradě v rámci Kulturního léta v Senátu. 

Soubor vznikl v roce 1996 na ZUŠ Jižní Město pod uměleckým vedením paní Ivety Hlavaté. V současné době je soubor AULODIE složen z menších komorních souborů Auloďata, Aulodie a Tibia Pragensis, pod uměleckým vedením Jitky Petříkové a Simony Vaňkové. V souboru hrají žáci od 8 - 25 let. Hudební repertoár je velice bohatý. Skladby od renesance až po současnost. Zejména v posledních letech se AULODIE věnuje interpretaci filmové a populární hudby, kterou pro ně upravuje jejich „dvorní“ aranžér Petr Vaněk. V minulých letech hrála AULODIE např. na hradě Karlštejně (program K. Svoboda – Noc na Karlštejně), vystoupila však i jako předkapela na koncertě skupiny Olympic (program Největší hity Olympicu).


Senát skvěle plní svou roli

Poslední jednání Senátu (2. a 3. května) ukázalo, že Senát naprosto dokonale plní jednu ze svých rolí, opravovat zákony přicházející z Poslanecké sněmovny.

Na toto jednání Senátu doputovalo mnoho zákonů, které nevznikly a nebyly schváleny koalicí ANO, ČSSD, KSČM proto, aby upravily právní prostředí ČR, ale proto, aby naplnily ambice jednotlivců či některé ze stran koalice.

Ze třinácti projednávaných zákonů jich Senát pět zamítl a sedm jich vrátil s pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně. Pozměňovací návrhy byly přitom povětšinou zásadního významu, v několika případech znamenaly návrh na zrušení celého zákona.

Jako naprosto netransparentní a politicky ovlivnitelný byl senátory vyhodnocen zákon o podpoře sportu, který zakládá Národní sportovní agenturu. Ta by měla nahradit funkci MŠMT a mimo jiné rozhodovat i o rozdělování osmi mld. Kč na sportovní účely. Snad nejlépe postoj senátorů vystihuje výrok kolegy Vystrčila: „To není zákon na podporu sportu, ale atentát na sport.”. Návrh zákona byl zamítnut.

Podobně dopadl i návrh zákona, kterým se měl změnit zákon o obcích. Změna by spočívala v tom, že při souběhu funkcí poslance nebo senátora s funkcí primátora, starosty nebo radního by za druhou funkci bral funkcionář pouze 0,4 násobek platu. V debatě zazněly nezodpovězené otázky, proč zrovna 0,4 násobek, proč se omezení netýká neuvolněných radních, proč se netýká ředitelů státem, krajem nebo obcí zřízených organizací. Návrh byl vyhodnocen Senátem jako vytvořené alibi pro souběh funkcí tvůrkyně a předkladatelky návrhu, hejtmanky a poslankyně Vildumetzové (ANO).

S pozměňovacími návrhy, které jsou ovšem zásadního významu, se do Sněmovny vrací zákony o prodejní době a dani z nabytí nemovitostí. První z nich měl povolit velkoobchodům provoz o všech svátcích, pozměňovací návrh však ruší omezení prodeje o všech svátcích pro všechny provozovny. Druhý měl osvobodit od daně první nákup bytových jednotek v rodinných domech, pozměňovací návrh ruší daň z nabytí nemovitostí jako takovou, a tak zlevňuje o tuto daň ve výši 4 % nákup všech nemovitostí.

Rozhodující slovo teď bude mít Poslanecká sněmovna. Bude zajímavé, jestli racionální návrhy Senátu smete ze stolu a prosadí své původní, politicky motivovaná znění nebo zda si i poslanci uvědomí, že byli zvoleni občany a mají pracovat v jejich prospěch a nikoli ve prospěch svých straníků a stranických sekretariátů.


Výstavba jako nejvyšší veřejný zájem

Dosud jsem se v Senátu nesetkal s tím, že by byl zákon připravován s tak silným příspěvkem vlivové skupiny jako novela stavebního zákona. Kdo stojí za věcným návrhem novely? Ministryně Dostálová se nijak netají, že jej připravuje s Hospodářskou komorou a velkými developery. Nejsilnějším hráčem v přípravách a propagaci novely je Sdružení pro architekturu a rozvoj známé pod zkratkou SaR. A kdo se skrývá za Sdružením pro architekturu a rozvoj? Zakládajícím členem je Dušan Kunovský z Central Group a.s.

Přečtěte si více v Deníku Referendum, který vydal můj komentář k novele stavebního zákona.


Občané trpící hlukem z Pražského okruhu a D1 se nápravy nedočkají

Díky spolupráci se samosprávami obcí z JV Prahy ve věci nesouhlasu s výstavbou Vestecké spojky a Exitu4 jsem byl seznámen i s dalším problémem, který trápí občany v těchto obcích – hluk z Pražského okruhu a dálnice D1.

Již léta obce apelují na ŘSD, aby byla doplněna protihluková ochrana a zejména snížena rychlost nákladní kamionové dopravy, jak je to běžné např. v Rakousku či SRN.

Vyvinul jsem na mnoha jednáních podporu jejich úsilí. Má snaha vyvrcholila jednáním a posléze korespondencí s Ministerstvem dopravy.

Závěrečná korespondence s MD je přiložena v článku. Hlukové limity jsou dodrženy, úsek Pražského okruhu byl zkolaudován, hluková ochrana je nadstandardní, snížení rychlosti kamionů by přineslo ekonomické ztráty. Hluk na D1 se sníží, až bude dobudován úsek 511 a po D1 přes Prahu nebudou jezdit kamiony. Těch několik mnoho let, než bude Pražský okruh dokončen, to už občané vydržíte.

Jsem přístupem MD zklamán. Po zamítnutí zvýšení hlukových limitů ústavním soudem je to další projev nezájmu zodpovědných o zdraví obyvatel. Neboť nadměrný hluk je jedním z negativních atributů, které ovlivňují zdraví.

P.S. Dopis od ministra dopravy je asi jeden z posledních ministerských dopisů z podpisem Dana Ťoka. Netroufám si však říci, zda je to dobře, či nikoli.

 

Read more

Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje

Stanovisko k návrhu územní studie „Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje“

Územní studie byla zpracována na základě zadání MČ Praha 11. Má sloužit jako podklad pro využití území kolem stanice metra Háje, byla vypracována společností Atelier SAEM. Více zde.

K velkému zklamání občanů však studie přistoupila k využití tohoto cenného území dosti nešťastně. Především navrhla zástavbu na maximální úroveň udanou územním plánem a tím rezignovala na vytvoření příjemného, multifunkčního prostoru. Okolí metra tak dominuje zástavba výškovými budovami se všemi negativy takto zahuštěného prostoru – navýšení dopravy, hluku, emisí, vznik dalšího tepelného ostrova.

Záměr autorů, zbourat pochozí zónu Háje s garážemi s tisícem parkovacích míst pro obyvatele JM a místo ní postavit bytové domy souběžné s ulicí Opatovskou a vytvořit tak pěší bulvár, „narazil“ při projednávání na největší odpor. A jestliže tuto autorskou myšlenku doprovodil ještě záměr výstavby patrového P+R parkoviště na místě současného autobusového nádraží, byla myšlenka zamítnutí studie jako celku na světě.

Po výrazném tlaku Hnutí pro Prahu 11 proběhlo dne 27. 3. od 17.00 hod. pseudoprojednání s občany, přičemž připomínky MČ P11 měl předkložit radní pro územní rozvoj do Rady MČ tentýž den ve 12 hod. Připomínky občanů tedy zřejmě vůbec nebudou do stanoviska MČ zahrnuty. Projednání studie nemá na programu ani zastupitelstvo MČ. Jsem proto velmi zvědav, jaké připomínky MČ P11 odešle na Magistrát hl. m. Prahy.

Pro mne je tato studie nepřijatelná, proto jsem odeslal stanovisko jak MČ P11, tak i MHMP s návrhem na zamítnutí studie jako celku, následného nového zadání a vypracování nové studie, která by vytvářela pro občany i návštěvníky JM příjemný prostor a nikoli ghetto betonových budov.

Kopie připomínek v příspěvku.

Read more

Zdanění církevních restitucí jako politický obchod

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu jednoznačně navrhl Senátu PČR zamítnout návrh zákona, kterým by mělo dojít ke zdanění církevních restitucí. Já jsem pak na toto téma hovořil v Událostech, komentářích na ČT24 v senátním duelu s kolegou Peterem Kolibou z ANO. I když jsme se oba shodli na tom, že hlavním problémem je to, že s tímto návrhem přišli poslanci za KSČM, v další kritice byl můj kolega již opatrnější. Není divu, když právě ANO potřebuje tento politický handl k tomu, aby se s ČSSD udrželo u moci.

Nic jiného za tím totiž nevidím. Není však přípustné, aby se v právním státě právo ohýbalo tak, jak to vyhovuje vládnoucí koalici, která si jinak není schopná najít většinovou podporu v Poslanecké sněmovně.

Schválením návrhu zákona by došlo k narušení legitimního očekávání, v roce 2012 sedmnáct církví podepsalo se státem nějakou dohodu, kde bylo zdanění vyloučeno a stát najednou přichází s tím, že to bude jinak. To je ústavně nekomfortní. Argument, že církevní restituce byly předražené, nestačí na to, aby stát tímto způsobem narušil právní jistoty, kterých má být garantem. A to už vůbec ne v případě, kdy to není schopný doložit žádnou analýzou s přesnými čísly, pouhé tvrzení nestačí. Nemluvě o tom, že musíme přihlížet i k tomu, že byly vráceny nejenom majetky, ale že stát s tímto majetkem čtyřicet let hospodařil, tudíž ty náhrady byly celkem pregnantně vyčísleny.

Pokud by vás duel zajímal celý, můžete si ho pustit zde:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594/ 


Fórum pražských senátorů jednalo s primátorem Prahy

Poprvé v nové sestavě jsme se sešli v rámci Fóra pražských senátorů. Obměnou však minulý rok neprošla jen část Senátu PČR, ale i radnice hl.m.Prahy, pozvali jsem tak na naše první jednání i primátora Zdeňka Hřiba. Prodiskutovali jsme s ním program nového vedení radnice, podělili se s ním o problémy, které tíží naše obvody a především se domluvili na spolupráci a pravidelné komunikaci s magistrátem. 

Já osobně jsem s panem primátorem řešil mimo jiné zbytečnost výstavby Vestecké spojky, otazníky nad snahou vytvoření centrálního stavebního úřadu, zpoždění v přípravě dokumentace Hostivařské radiály a upozornil jsem ho na nedostatky přípravy Metropolitního plánu.

Fórum pražských senátorů je neformální sdružení 10 senátorů zvolených v Praze, které umožňuje řešit a komunikovat problémy jednotlivých městských částí společně.