Registr smluv (komentář)

O jeden hlas! O jediný hlas dnes prošly plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu.

 

Read more

Obchodní dohoda CETA

Minulý týden jsme projednávali na výboru pro hospodářství i rozporuplnou smlouvu s Kanadou - CETA. O výsledcích jsem informoval v příspěvku z 15.2., dnes se k ní vracím reportáží z pořadu ČT24 Týden v politice.

Read more

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

Zúčastnil jsem se dnes jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a stavebního zákona.

Novely, stejně jako výbor jsou nakloněny stavebníkům. Novela EIA mj. zužuje okruh staveb, které musí být tímto procesem posuzovány, prodlužuje dobu platnosti stanoviska EIA z pěti na sedm let a omezuje účast zástupce veřejnosti.  Na výboru bylo možné slyšet i perličky… Poslanec Novotný (ODS) namítal, že jsme v nevýhodě oproti západním státům, které si postavily základní infrastrukturu před mnoha desítkami let, kdy nebyla na rozdíl ode dneška téměř žádná omezení (rozuměj z hlediska EIA) při výstavbě. Předseda výboru Pilný (ANO), komentoval novelu EIA i větou „v této zemi se MUSÍ stavět“.Prostě hospodářský výbor se díval na obě novely zejména z hlediska hospodářského růstu.

Bude na nás v Senátu se na ně podívat i očima občana a ochrany přírody a krajiny.

Read more

Návštěva vědeckých pracovišť BIOCEV a ELI

S kolegy z pražského fóra senátorů jsme navštívili biotechnologické centrum BIOCEV Vestec a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech. Na JV okraji Prahy vzniká silná vědecko-výrobní základna se špičkovým vybavením i výsledky. Absolvovali jsme i několik setkání s lidmi, kteří jsou světovými autoritami v oboru a jejichž badatelské výsledky nacházejí i uplatnění v praxi.

Read more

4. schůze Senátu - Národní parky, protikuřácký zákon

Nejsledovanějšími zákony projednávanými na 4. skončené schůzi Senátu byl zákon o národních parcích (NP) a tzv. protikuřácký zákon

Read more

Zákon o národních parcích + protikuřácký zákon

Včera jsem se zúčastnil projednávání dvou zákonů na výboru pro životní prostředí. První z nich - zákon o národních parcích, který má omezit výstavbu v NP a rozšířit plochu tzv. "divoké přírody" - výbor zamítl. Proti zamítnutí hlasovali pouze dva senátoři z jedenácti. Složení výboru, ani složení Senátu, zeleným zákonům bohužel nepřeje.

Read more

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Včera jsem se účastnil jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy, bylo tak trochu i o mne. Vše podstatné z něj shrnuje pirátský zastupitel Jakub Michálek: https://praha.pirati.cz/protikorupcni-strategie-schvalena.html