August 06, 2022
Contact: Ladislav Kos

Areál ledových sportů

V roce 2014 přišel za vedením MČ Ing. Kučera s nabídkou výstavby sportovní haly s ledovou plochou a plochou pro curling. Slíbil halu postavit z prostředků fy AR Delta s.r.o., za kterou prý stojí spousta investorů s ochotou do tohoto projektu investovat. Chtěl od MČ jediné – institut práva stavby k pozemku školního hřiště ZŠ Ke Kateřinkám.

Zastupitelstvo těsně před ukončením volebního období na podzim r. 2014 záměr těsnou většinou odhlasovalo. Nebyl jsem tímto záměrem nadšen, nehlasoval jsem pro něj. Jednak komerční hala měla zastavět školní hřiště a jednak v těsné blízkosti je bytová zástavba, se kterou bude provoz haly, zejména v nočních hodinách, kolidovat.

Původní termín výstavby haly byl konec roku 2016. Ten se však neustále oddaloval. Jedním z důvodů prodlev byly zřejmě finance, neboť Ing. Kučera začal jednat s vedením hl. m. Prahy o založení společného podniku a finančního vkladu HMP do tohoto projektu. Vedení Prahy nakonec tuto nabídku odmítlo s tím, že by se ji mohla ujmout MČ Praha 11. A stalo se.

Do původně soukromého projektu nechal starosta Dohnal zavléct MČ, i přesto, že si 40mil. Kč na vklad do firmu musel půjčit. Koaliční zastupitelé (Piráti, ANO, ODS, TOPSTAN) odsouhlasili založení společného podniku MČ se soukromým investorem s nesmyslným podílem MČ ve firmě v poměru 50:50. Následně byly utajovány veškeré informace o dění ve firmě i nakládání s finančním podílem MČ. K projektu tak vznikala nedůvěra, odešli tři ze čtyř zástupců ve Správní radě, ve které za MČ zůstal pouze pirátský zástupce a poradce primátora Hřiba, Petr Přenosil, nemající k P11 pražádný vztah.

Nebyly dodržovány termíny výstavby z uzavřených smluv, aniž by na to zástupci MČ bylo adekvátně reagováno. Vše vyvrcholilo podpisem smlouvy se zhotovitelem a úvěrové smlouvy, opět bez vědomí zastupitelstva. Nebylo pak velkým překvapením, když se při hlasování o úvěrové smlouvě v zastupitelstvu k negativním hlasům Hnutí pro Prahu 11, které tyto nešvary projektu od jeho počátku kritizovalo, přidali i koaliční zastupitelé ANO a ODS. Úvěrová smlouva tak nebyla schválena, nicméně stavba nebyla pozastavena a dál se stavělo „na dluh". Do toho se začaly objevovat nabídky na odkup podílu MČ. Až byla koncem června výstavba areálu zastavena.

Odprodej ALS byl opakovaně zamítán na jednání zastupitelstva. Teprve na zastupitelstvu 10. 8. 2022 se podařilo koalici za přispění hlasů Mlejnského JMND a SPD prodej odsouhlasit. Areál ledových sportů se tak stává čistě soukromým objektem a je otázkou, nakolik tento komerční projekt bude „vlídný“ k veřejnosti.

Městské části se sice vrátí 40 mil. Kč, které do záměru vložila, je to ale nejnevýhodnější řešení, které mohla zvolit. Celý propletenec finančních vztahů řeší rovněž Policie ČR.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug