Návštěva vědeckých pracovišť BIOCEV a ELI

S kolegy z pražského fóra senátorů jsme navštívili biotechnologické centrum BIOCEV Vestec a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech. Na JV okraji Prahy vzniká silná vědecko-výrobní základna se špičkovým vybavením i výsledky. Absolvovali jsme i několik setkání s lidmi, kteří jsou světovými autoritami v oboru a jejichž badatelské výsledky nacházejí i uplatnění v praxi.

Sdílejte prosím článek

4. schůze Senátu – Národní parky, protikuřácký zákon

Nejsledovanějšími zákony projednávanými na 4. skončené schůzi Senátu byl zákon o národních parcích (NP) a tzv. protikuřácký zákon.

Do zákona o NP se bohužel podařilo prohlasovat široký pozměňovací návrh, který ze zákona o NP dělá zákon proti národním parkům. Potvrdila se tak má obava, že Senát v současném složení preferuje jiné zájmy než zájmy ochrany přírody. Více v přiloženém článku.

Protikuřácký zákon naopak prošel v Senátu bez jakékoli změny, navzdory pětihodinové diskuzi. Nebyly tak vyřazeny sporné odstavce zákona kdy by majitelé restaurací měli být zodpovědni za následném konání svých zákazníků, kterým podají alkohol. Je to jistě škoda, ale obava, co by se mohlo odehrát při novém posouzení zákona ve Sněmovně s pozměňovacími návrhy Senátu asi toto řešení ospravedlňuje.

 

Sdílejte prosím článek

Zákon o národních parcích + protikuřácký zákon

Včera jsem se zúčastnil projednávání dvou zákonů na výboru pro životní prostředí. První z nich – zákon o národních parcích, který má omezit výstavbu v NP a rozšířit plochu tzv. „divoké přírody“ – výbor zamítl. Proti zamítnutí hlasovali pouze dva senátoři z jedenácti. Složení výboru, ani složení Senátu, zeleným zákonům bohužel nepřeje.

Druhým z projednávaných zákonů byl „Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ známý jako protikuřácký zákon. Tento byl přijat většinou jednoho hlasu, ale bohužel nebyl přijaty pozměňovací návrhy na vypuštění dvou sporných odstavců týkající se alkoholu v par11:

(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Příští týden, při jednání hospodářského výboru jehož jsem členem navrhnu vypuštění těchto dvou odstavců.

 

Senát 4.1.2017 - výbor pro ŽP

Sdílejte prosím článek