Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje

Stanovisko k návrhu územní studie „Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje“

Územní studie byla zpracována na základě zadání MČ Praha 11. Má sloužit jako podklad pro využití území kolem stanice metra Háje, byla vypracována společností Atelier SAEM. Více zde.

K velkému zklamání občanů však studie přistoupila k využití tohoto cenného území dosti nešťastně. Především navrhla zástavbu na maximální úroveň udanou územním plánem a tím rezignovala na vytvoření příjemného, multifunkčního prostoru. Okolí metra tak dominuje zástavba výškovými budovami se všemi negativy takto zahuštěného prostoru – navýšení dopravy, hluku, emisí, vznik dalšího tepelného ostrova.

Záměr autorů, zbourat pochozí zónu Háje s garážemi s tisícem parkovacích míst pro obyvatele JM a místo ní postavit bytové domy souběžné s ulicí Opatovskou a vytvořit tak pěší bulvár, „narazil“ při projednávání na největší odpor. A jestliže tuto autorskou myšlenku doprovodil ještě záměr výstavby patrového P+R parkoviště na místě současného autobusového nádraží, byla myšlenka zamítnutí studie jako celku na světě.

Po výrazném tlaku Hnutí pro Prahu 11 proběhlo dne 27. 3. od 17.00 hod. pseudoprojednání s občany, přičemž připomínky MČ P11 měl předkložit radní pro územní rozvoj do Rady MČ tentýž den ve 12 hod. Připomínky občanů tedy zřejmě vůbec nebudou do stanoviska MČ zahrnuty. Projednání studie nemá na programu ani zastupitelstvo MČ. Jsem proto velmi zvědav, jaké připomínky MČ P11 odešle na Magistrát hl. m. Prahy.

Pro mne je tato studie nepřijatelná, proto jsem odeslal stanovisko jak MČ P11, tak i MHMP s návrhem na zamítnutí studie jako celku, následného nového zadání a vypracování nové studie, která by vytvářela pro občany i návštěvníky JM příjemný prostor a nikoli ghetto betonových budov.

Kopie připomínek v příspěvku.

Kopie připomínek:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
Jungmannova 29
111 21 Praha 1

26. března 2019

Připomínky k územní studii Háje

ÚS Háje řeší dané území naprosto nevyhovujícím způsobem, uvedu pouze hlavní konflikty:

  • Nadměrně zahušťuje okolí metra Háje bytovou a kancelářskou zástavbou.
  • Koncepce studie – umístění východu z metra a pochozích ploch do výškové úrovně „nula“, přináší závažné kolize a je tak prakticky nerealizovatelná.
  • Nekvantifikuje navýšení dopravy a s ní související atributy úrovně znečištění a hluku
  • Nejen že není v souladu s koncepcí hl. m. Prahy v boji proti klimatickým změnám a tepelným ostrovům, ale je s ní v ostrém rozporu. Vytváří shluk budov na úkor zelených ploch.
  • Přivádí další externí dopravu do parkoviště P+R.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené připomínky lze odstranit jediným možným způsobem – zpracováním nového zadání a vypracováním nové studie, mám k předložené studii následující závěr:

Navrhuji ÚS Háje odmítnout jako celek.

Následně pak případně z pozice MČ Praha 11 vypracovat nové zadání a požádat hl. m. Prahu o vypracování nové studie.

S pozdravem

Ing. Ladislav Kos, nar. 31.5.1958
senátor PČR, zastupitel P11
Štichova 581
149 00 Praha 4

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug