Dozvuky listopadového zatupitelstva

Jako senátor se snažím o to, aby se nám všem na Jižním Městě lépe žilo, chci proto prostor pro příjemné žití a ne prostor pro herny, chci, aby se obyvatelé nemuseli obávat megalomanských developerských projektů, a chci transparentní obec. Proto jsem na listopadovém zasedání Zastupitelstva P11 navrhl několik bodů na doplnění programu. Jak je však již skoro tradicí, žádný z nich nebyl na program připuštěn. Mrzí mě, že strany jako ANO, TOP09, KSČM a JMND zneužívají demokratických principů proti občanům JM. Předkládám mé návrhy tedy alespoň vám, abyste mohli posoudit, jestli jsou pro vás tato témata důležitá.

Přečtěte si, jak o nich hlasovaly jednotlivé strany v zastupitelstvu:

1. Nulová tolerance hazardu na Praze 11 

Velké množství heren na JM s sebou přináší řadu negativních jevů

Návrh měl za cíl zrušení heren na JM

Hlasování - PRO: všichni z HPP11 a ČSSD, jeden ANO a KSČM, ostatní se zdrželi.

Závěr: ANO, TOP09, ODS, JMND podporují herny na JM

2. Změna Jednacího řádu komisí     

Komise, ve kterých se projednávají důležité záležitosti týkající se P11 (zástavba, doprava…), jsou v současné době nepřístupné pro občany a dokonce i zastupitele a dokonce i pro senátora.

Návrh měl za cíl otevřít komise pro veřejnost.

Hlasování – PRO: všichni z HPP11, jeden z ČSSD, ostatní se zdrželi. PROTI: Prokop (ANO), Stárek, Urbánek (TOP09).

Závěr: Všechny strany v ZMČ, kromě HPP11 jsou pro utajená jednání komisí bez přístupu veřejnosti.

3. Obytný soubor Výstavní, zrušení souhlasného usnesení Rady s tímto záměrem

OS Výstavní je megalomanský projekt bytových domů kolem ulice Výstavní. Jiravova Rada MČ vyjádřila souhlas s touto zástavbou proti nesouhlasu občanů, který vyjadřují již od r. 2009. Návrh měl za cíl tento souhlas zrušit.

Hlasování - PRO: všichni z HPP11, 2 ČSSD,  1 ANO, 1 KSČM, ostatní se zdrželi.

Závěr: Pouze HPP11 hájí zájmy občanů, všechny ostatní strany v ZMČ jdou na ruku developerům a jejich megalomanským záměrům zhoršujícím kvalitu života na JM

4. Stanoviska MČ P11 ke stavebním záměrům nad ekvivalent 30 bytových jednotek schvalovat v zastupitelstvu, nikoli pouze v Radě

Od 1. 1. 2018 se zahájením platnosti novely stavebního zákona, budou spolky vyloučeny z účasti ve stavebních a územních řízeních a jediný, kdo se k nim bude moci vyjadřovat je MČ P11 prostřednictvím Rady MČ. Radu tvoří menšinová koalice ANO-TOP09 a její rozhodování navíc nepodléhá veřejné kontrole..

Návrh by přesunul vytvoření a schválení stanoviska ke stavebním záměrům na Zastupitelstvo. Rozhodnutí by tak bylo veřejné a občané by měli možnost vidět, jak která strana pro daný stavební záměr hlasovala.

Hlasování: PRO: všichni z HPP11,jeden ČSSD. PROTI: Prokop (ANO), ostatní se zdrželi

Závěr: Všechny strany v zastupitelstvu, kromě HPP11, si přejí utajené rozhodování o developerských záměrech Radou, nikoli transparentní rozhodnutí Zastupitelstva

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug