Contact: Ladislav Kos

Exit 4 a Vestecká spojka ohrožují Jižní Město

Exit 4 a Vestecká spojka (VS) jsou plánovány jako propojení Pražského okruhu a dálnice D3 s dálnicí D1 v trase Jesenice – Vestec – Rozkoš – Šeberov - Průhonice.

V případě vybudování VS dojde k masivnímu znehodnocení funkce bydlení i rekreační funkce JV části okolí Prahy. Propojení D3/D0 a D1 přinese masivní dopravu s nadlimitním hlukem a imisním znečištěním, výstavbu logistických center a betonování krajiny dalšími záměry souvisejícími s dopravou.

Vybudováním VS a Exitu4 dále vznikne tlak na dokončení komunikace v celé stopě JVK, tzn. kolem Milíčovského lesa a obytnou zástavbou Prahy 15 a Křeslic. Zabetonování dalších desítek a stovek hektarů zemědělské půdy povede k dalším problémům se zrychlením odtoku vody v krajině, zhoršení její retence a potažmo vyvolá další potřebu protipovodňových opatření.

Vestecká spojka je reliktem původní krátké varianty Pražského okruhu JVK (červená stopa), který se v r. 2000 podařilo oddálit od Prahy do varianty JVD (zelená stopa).

Vestecká spojka je tedy dopravním anachronismem čtyřicet let starým, přeneseným do územních plánů z původního vedení Pražského okruhu v trase JVK. Po jeho oddálení Pražského okruhu do trasy JVD zůstala hlavním a možná jediným cílem VS obsluha plánovaných komerčních zón na křižovatce s D1. Snahu o vybudování komunikace ve stopě JVK proto vynakládají zejména majitelé pozemků u křižovatky s D1, kteří zde plánují vybudování obchodních center. Všechny ostatní důvody jsou pouze fíkovým listem, který má zakrýt hlavní význam VS.

Vybudování Vestecké spojky a s ní souvisejícího EXITu4 na D1 se začalo kolem r. 2010 zdůvodňovat potřebou odvedení místní dopravy z obcí na JV Prahy, aby nakonec letos, v r. 2018 na setkání s občany, prozradil zástupce investora, ředitel Krajské správy a údržby silnic Ing. Svoboda, že hlavním účelem vybudování těchto dvou staveb je propojení D3 s D1.

Najednou je zde komunikace se zátěží přes 30.000 aut denně, s minimálním významem pro okolní obce, zato s ohromnou ekologickou zátěží v podobě hluku a emisí. Obce v trase Vestecké spojky začínají tuto stavbu odmítat.

Obec Vestec, po které je Vestecká spojka pojmenována ji nemá ve svém územním plánu, spojku odmítá město Jesenice, obec Šeberov ji navrhuje vybudovat pouze ve zkrácené podobě. Jedinou obcí na trase, která s Vesteckou spojkou souhlasí, je obec Průhonice, nicméně i starostka obce Ing. Borovičková byla upřímně vyděšena poslední změnou projektu Exitu4, který umožňuje vjezd na VS a sjezd z ní pouze ve směru od Prahy.

Občané Jesenice a Průhonic, kteří se účastnili dvou debat s investorem, dali jasně najevo nesouhlas s vybudováním VS a Exitu4.

Domnívám se, že 3 mld. Kč, které mají být vynaloženy na tuto nepotřebnou stavbu, lze využít v dopravní infrastruktuře mnohem smysluplněji. Budu proto nadále podnikat kroky k tomu, aby tato zbytečná komunikace nebyla realizována.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Radek Adamov
    commented 2020-09-14 21:52:25 +0200
    Máte naprostou pravdu!

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug