Chci nadále hájit Vaše zájmy v Senátu!

Milí sousedé, drazí spoluobčané,

v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 19, který zahrnuje Prahu 11, Prahu 15, Prahu 22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice a Nedvězí. A já se jako stávající senátor budu s podporou Hnutí pro Prahu 11, SENÁTOR 21 a Zelených znovu ucházet o Vaše hlasy. Budu rád, pokud mě svou volbou podpoříte. 


Posledních 6 let jsem v Senátu aktivní v oblastech ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s veřejnými prostředky, bydlení, energetiky a participace veřejnosti na rozhodování o svém okolí. Pomohl jsem prosadit řadu důležitých zákonů a legislativních změn, například u stavebního zákonu či u zákonu o odpadech. Za podporu protikorupčních zákonů jsem byl opakovaně oceněn iniciativou Rekonstrukce státu.

Práce v Senátu spojená s legislativou je důležitá, já však vnímám, že stejně důležitá je ve funkci senátora práce v jeho volebním obvodu. Můj mandát senátora je úzce spojen s mými voliči v městské části. To si uvědomuji každý týden ve své senátorské kanceláři na pochozí zóně Háje, kam za mnou může kdokoliv přijít a probrat se mnou, co ho tíží. Občané za mnou často přichází řešit problémy v místě bydliště, politickou situaci na Praze 11 i na celostátní úrovni, nesouhlas se zahušťováním Jižního Města další výstavbou nebo návrhy na úpravu zákonů. 

  • PROSAZUJI práva občanů na zdravé životní prostředí.

  • PODPORUJI transparentní a otevřené vedení nejen státu, ale i samosprávných celků - obcí a městských částí.

  • KRITIZUJI tvorbu zákonů, které ohrožují ochranu životního prostředí a kvality života, např. nový stavební zákon.

  • USILUJI o nápravu, když vnímám nespravedlnost. Například jsem podal stížnost Ústavnímu soudu na odpuštění poplatků skládkovým firmám, protože podporuji udržitelné nakládání s odpady, jejich recyklaci a zpracování do výrobků.

  • ZASTÁVÁM udržitelnost veřejných financí, rozpočtovou zodpovědnost státu, krajů i obcí.

  • VĚNUJI SE přípravě a prosazení protikorupčních zákonů, aktivně jsem podporoval zákon o registru smluv či zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

  • POCHÁZÍM z prostředí občanských spolků a aktivních občanů. Při své práci řeším každodenní problémy komunální politiky a je mi znám praktický dopad zákonů a rozhodnutí na občany městských částí.

Již šest let v Senátu hájím zájmy naší městské části a České republiky a s pokorou v tom chci pokračovat i v nadcházejícím volebním období. 

Váš senátor z Jižňáku

Ladislav Kos

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Ladislav Kos
    published this page in Aktuality 2022-08-04 14:49:43 +0200

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug