Kontakt

Jako senátor považuji za důležité znát Vaše problémy, názory a postoje, a to jak v rámci našeho obvodu, tak celé ČR, proto budu velmi rád, když mě navštívíte na adrese:

Kosmická 746, Praha 11pochozí zóna Háje, v podloubí, naproti pobočce České spořitelny. Sídlo kanceláře najdete podle vývěsního štítu (viz níže)

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí 14.00 – 18.00 hod.

Ostatní dny je možné domluvit schůzku na tel. čísle 775 323 378 nebo na emailové adrese [email protected]

Asistenti:

PhDr. Šárka Zdeňková - tel. kontakt 775 323 378

Facebook: www.facebook.com/ladislav.kos.senat