Zákon o národních parcích + protikuřácký zákon

Včera jsem se zúčastnil projednávání dvou zákonů na výboru pro životní prostředí. První z nich - zákon o národních parcích, který má omezit výstavbu v NP a rozšířit plochu tzv. "divoké přírody" - výbor zamítl. Proti zamítnutí hlasovali pouze dva senátoři z jedenácti. Složení výboru, ani složení Senátu, zeleným zákonům bohužel nepřeje.

Včera jsem se zúčastnil projednávání dvou zákonů na výboru pro životní prostředí. První z nich - zákon o národních parcích, který má omezit výstavbu v NP a rozšířit plochu tzv. "divoké přírody" - výbor zamítl. Proti zamítnutí hlasovali pouze dva senátoři z jedenácti. Složení výboru, ani složení Senátu, zeleným zákonům bohužel nepřeje.

Druhým z projednávaných zákonů byl "Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek" známý jako protikuřácký zákon. Tento byl přijat většinou jednoho hlasu, ale bohužel nebyl přijaty pozměňovací návrhy na vypuštění dvou sporných odstavců týkající se alkoholu v par11:

(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Příští týden, při jednání hospodářského výboru jehož jsem členem navrhnu vypuštění těchto dvou odstavců.

Senát 4.1.2017 - výbor pro ŽP

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug