Občané trpící hlukem z Pražského okruhu a D1 se nápravy nedočkají

Díky spolupráci se samosprávami obcí z JV Prahy ve věci nesouhlasu s výstavbou Vestecké spojky a Exitu4 jsem byl seznámen i s dalším problémem, který trápí občany v těchto obcích – hluk z Pražského okruhu a dálnice D1.

Již léta obce apelují na ŘSD, aby byla doplněna protihluková ochrana a zejména snížena rychlost nákladní kamionové dopravy, jak je to běžné např. v Rakousku či SRN.

Vyvinul jsem na mnoha jednáních podporu jejich úsilí. Má snaha vyvrcholila jednáním a posléze korespondencí s Ministerstvem dopravy.

Závěrečná korespondence s MD je přiložena v článku. Hlukové limity jsou dodrženy, úsek Pražského okruhu byl zkolaudován, hluková ochrana je nadstandardní, snížení rychlosti kamionů by přineslo ekonomické ztráty. Hluk na D1 se sníží, až bude dobudován úsek 511 a po D1 přes Prahu nebudou jezdit kamiony. Těch několik mnoho let, než bude Pražský okruh dokončen, to už občané vydržíte.

Jsem přístupem MD zklamán. Po zamítnutí zvýšení hlukových limitů ústavním soudem je to další projev nezájmu zodpovědných o zdraví obyvatel. Neboť nadměrný hluk je jedním z negativních atributů, které ovlivňují zdraví.

P.S. Dopis od ministra dopravy je asi jeden z posledních ministerských dopisů z podpisem Dana Ťoka. Netroufám si však říci, zda je to dobře, či nikoli.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug