Vestecká spojka a EXIT 4 D1

„Smlouva o spolupráci“ na přípravě výstavby Vestecké spojky a na Exitu 4 na D1 byla dnes schválena zastupitelstvem hl.m.Prahy hlasy ČSSD, ANO, TOP09 a KSČM.

Spolu s bývalým starostou Prahy 11 Ing. Štylerem a předsedou SZ Matějem Stropnickým jsme se snažili zastupitele přesvědčit o škodlivosti tohoto záměru pro JV region okolí Prahy. Bohužel marně, tři hlasy rozhodly o schválení smlouvy.

Více v článku: Výbušné téma v Praze, výstavba exitu u D1. Podle kritiků jde o tunel. (Echo24)

Pražští senátoři vystoupili proti nekalým praktikám developerů

Dne 10. dubna 2017 proběhlo další setkání platformy pražských senátorů, které bylo věnováno tématu nekalých praktik developerů. Setkání se účastnili jak občanské spolky, tak zástupci developerů, kteří prezentovali příklady dobré praxe. Cílem setkání bylo upozornit na opakující se nekalé chování některých developerů, k nimž patří převody práv sporné výstavby na zahraniční subjekty nebo tzv. salámová výstavba bez posouzení dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Zejména v současné době, kdy se projednává novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a novela stavebního zákona, jsou taková setkání důležitá. Připravované novely totiž omezují možnosti veřejnosti účastnit se povolovacích řízení u nových stavebních záměrů, ruší povinnost pořádat veřejné slyšení či zveřejňovat posudky, čímž se znemožňuje jejich připomínkování.

Pražští senátoři se shodli, že výstavba v Praze má významný vliv na život místních občanů, a proto je žádoucí, aby měli občané možnost ovlivňovat podobu záměrů tak, aby byly ohleduplnější k okolí. Pražští senátoři apelují na to, aby se ve schvalovacích řízeních u staveb nezapomínalo na veřejnou vybavenost, dopad na životní prostředí, zdraví obyvatel, ale ani na jejich psychickou pohodu.

Václav Láska, senátor pro Prahu 5 a 13, k setkání poznamenal: „Je dost zajímavé, že v době, kdy do Senátu míří novely zákonů, které výrazně omezují účast veřejnosti v řízeních o stavbách, se všichni přítomní shodli na jednom. A to že nejpozitivnější věcí při realizaci staveb je komunikace s veřejností. A to pokud možno už při počátečních plánech o realizaci stavby. Ona totiž veřejnost v tomto případě nejsou žádné „ošklivé“ spolky z druhé strany republiky. Ale lidé žijící v bezprostředním sousedství staveb, kterým realizace a existence nové stavby opravdu výrazně ovlivní jejich život. Brát jim právo vyjadřovat se a být informováni o stavbách za jejich ploty, není dobrý počin.“

Ladislav Kos, senátor za Prahu 11, 15 a 22, současnou situaci okomentoval: „Rozmohl se nám v Praze takový nešvar: Většina developerů se snaží o maximální „vytěžení“ území, bez ohledu na životní prostředí a kvalitu bydlení stávajících obyvatel.“

Fotografie – pražské fórum senátorů, Ladislav Kos

Finanční výbor hl. m. Prahy

Včera jsme na finančním výboru zastupitelstva hl.m.Prahy projednali a schválili investiční dotace městským částem. Praha 11 dostala ekvivalentní podíl z 1,3mld. Kč. Poprvé byly dotace, díky Pirátům, rozdělovány relativně transparentním způsobem. Jak tedy dopadla Praha 11:

Přístavba sportovní haly ZŠ Campanus 15 mil.Kč
Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Milíčov 46 mil.Kč
Rekonstrukce polikliniky Hviezdoslavova 0 Kč (žádost 12 mil.Kč)

Jediné, co mne mne mrzí, že současné vedení preferovalo dotaci na výstavbu další sportovní haly před rekonstrukcí polikliniky. Stovky občanů denně tak budou nadále chodit do nevábné budovy a lékaři budou doufat, že letitá elektroinstalace bude ještě chvíli fungovat.

 

Schůzka ke smlouvě CETA

Hospodářská a obchodní smlouva s Kanadou (známá jako CETA) spěje k ratifikaci v Senátu. Včera jsem se spolu se senátorem Václavem Hamplem zúčastnil za českou stranu setkání se zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod Maurem Petriccionem. Více než hodinu jsme diskutovali o přínosech i úskalích této smlouvy. Jak je vidět i z mého výrazu, zaujímám k této smlouvě optimisticko-skeptický postoj.

Ladislav Kos senátor – CETA

Registr smluv (komentář)

O jeden hlas! O jediný hlas dnes prošly plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu.

Utajeny budou výdaje státních (např. ČD, Lesy ČR, Čepro), krajských a městských podniků (dopravní podniky, teplárny, odpadové firmy). I těch, které výjimky nechtěly((

Jde zhruba o 148 miliard ročně, tedy čtvrtinu toho, na co vidí veřejnost skrze registr smluv. Bohužel tu nejtajemnější čtvrtinu, kde se i podle BIS skrývají největší podivnosti.

Nejhorší výjimky prošly poslancům ČSSD (Urban) a poctivě pro ně hlasovala ČSSD a KSČM. Vedení ČSSD se k výjimkám k zákonu, který je v koaliční smlouvě, neobtěžovalo nijak vyjadřovat. Výjimky podpořila i malá část ODS a KDU-ČSL, která celou lavinu odstartovala, když si pro výjimku pro Budvar nevyjednala zrychlené projednání.

Štěstí v neštěstí je to, že výjimky jsou právně tak špatně formulovány, že je možná ještě Senát vrátí. Takže to úplně nevzdáváme. Děkujeme za vaši podporu a psaní poslancům. Hlasování se dokonce muselo dnes několikrát zpochybnit a opakovat, aby se to zatmívačům povedlo. Vaše podpora nebyla zbytečná. Sledujte příběh zákona s námi dál: http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/zapoj-se#pridejte-se

Registr smluv neprošel.