Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

Zúčastnil jsem se dnes jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a stavebního zákona.

Novely, stejně jako výbor jsou nakloněny stavebníkům. Novela EIA mj. zužuje okruh staveb, které musí být tímto procesem posuzovány, prodlužuje dobu platnosti stanoviska EIA z pěti na sedm let a omezuje účast zástupce veřejnosti.  Na výboru bylo možné slyšet i perličky… Poslanec Novotný (ODS) namítal, že jsme v nevýhodě oproti západním státům, které si postavily základní infrastrukturu před mnoha desítkami let, kdy nebyla na rozdíl ode dneška téměř žádná omezení (rozuměj z hlediska EIA) při výstavbě. Předseda výboru Pilný (ANO), komentoval novelu EIA i větou „v této zemi se MUSÍ stavět“.Prostě hospodářský výbor se díval na obě novely zejména z hlediska hospodářského růstu.

Bude na nás v Senátu se na ně podívat i očima občana a ochrany přírody a krajiny.

Návštěva vědeckých pracovišť BIOCEV a ELI

S kolegy z pražského fóra senátorů jsme navštívili biotechnologické centrum BIOCEV Vestec a laserové centrum ELI v Dolních Břežanech. Na JV okraji Prahy vzniká silná vědecko-výrobní základna se špičkovým vybavením i výsledky. Absolvovali jsme i několik setkání s lidmi, kteří jsou světovými autoritami v oboru a jejichž badatelské výsledky nacházejí i uplatnění v praxi.

4. schůze Senátu – Národní parky, protikuřácký zákon

Nejsledovanějšími zákony projednávanými na 4. skončené schůzi Senátu byl zákon o národních parcích (NP) a tzv. protikuřácký zákon.

Do zákona o NP se bohužel podařilo prohlasovat široký pozměňovací návrh, který ze zákona o NP dělá zákon proti národním parkům. Potvrdila se tak má obava, že Senát v současném složení preferuje jiné zájmy než zájmy ochrany přírody. Více v přiloženém článku.

Protikuřácký zákon naopak prošel v Senátu bez jakékoli změny, navzdory pětihodinové diskuzi. Nebyly tak vyřazeny sporné odstavce zákona kdy by majitelé restaurací měli být zodpovědni za následném konání svých zákazníků, kterým podají alkohol. Je to jistě škoda, ale obava, co by se mohlo odehrát při novém posouzení zákona ve Sněmovně s pozměňovacími návrhy Senátu asi toto řešení ospravedlňuje.

 

Zákon o národních parcích + protikuřácký zákon

Včera jsem se zúčastnil projednávání dvou zákonů na výboru pro životní prostředí. První z nich – zákon o národních parcích, který má omezit výstavbu v NP a rozšířit plochu tzv. „divoké přírody“ – výbor zamítl. Proti zamítnutí hlasovali pouze dva senátoři z jedenácti. Složení výboru, ani složení Senátu, zeleným zákonům bohužel nepřeje.

Druhým z projednávaných zákonů byl „Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ známý jako protikuřácký zákon. Tento byl přijat většinou jednoho hlasu, ale bohužel nebyl přijaty pozměňovací návrhy na vypuštění dvou sporných odstavců týkající se alkoholu v par11:

(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Příští týden, při jednání hospodářského výboru jehož jsem členem navrhnu vypuštění těchto dvou odstavců.

 

Senát 4.1.2017 - výbor pro ŽP