Program

Celostátní témata senátního programu

1. Podporuji zákony vedoucí k přímé demokracii, zejména zákon o místním i celostátním referendu s příznivými podmínkami pro realizaci (počet podpisů pro uskutečnění, termíny, témata, výše minimální volební účasti).
2. Jsem pro přijetí protikorupčních zákonů z dílny „Rekonstrukce státu“.
3. Zastávám otevřenost a transparentnost na všech úrovních státní správy a samosprávy.
4. Jsem pro maximální zachování svobody projevu, a to jak na veřejnosti, tak i v elektronických mediích.
5. Prosazuji dostupnost a vymahatelnost práva, zpřehlednění právního řádu. Viník má nyní větší práva než poškozený.
6. Podporuji ochranu přírody a krajiny, preferuji místní zemědělské produkty.
7. Požaduji veškerou hospodářskou činnost posuzovat z hlediska trvale udržitelného rozvoje. V dopravě např. podporovat náhradu nákladní automobilové přepravy železnicí.
8. Prosazuji hospodárné a efektivní využití veřejných financí
9. Budu všemožně usilovat o zrušení daňových rájů coby možnosti daňového úniku a legalizace peněz z trestné činnosti.
10. Pro jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) nebo jiných mezinárodních smlouvách požaduji transparentní projednání a zachování současných evropských standardů v oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí.
11. Požaduji ochranu schengenských hranic a přísnější unijní imigrační politiku, při zachování otevřenosti vůči osobám pronásledovaným za podporu demokracie a náboženské svobody.
12. Budu vždy pro maximální podporu rodiny, ať už formou daňových úlev, slev na sociálním pojištění nebo přímé finanční pomoci. Chci, aby veškeré zákony byly posuzovány z hlediska dopadu na rodinu.

 

Komunální témata, kterým se věnuji a z pozice senátora chci přispět k jejich uskutečnění:

1. Podporuji omezení rozsáhlého zastavování zelených ploch bytovou či administrativní zástavbou.
2. Navrhuji zásadní přesun rozhodovacích pravomocí veřejné správy na co nejnižší možnou úroveň, tj. ve větší míře než dosud i na městské části Prahy.
3. Budu nadále prosazovat zvýšení dotací městským částem z rozpočtu hl.m. Prahy.
4. Usiluji o zlepšení dopravní situace v regionu podporou dokončení pražského okruhu a obchvatu Uhříněvsi, tím dojde k zamezení průjezdu kamionů naším regionem.
5. Odmítám výstavbu dálniční kapacitní křižovatky na 4.km D1 – Exit 4 s hrozbou výstavby kapacitní komunikace po okraji Miličovského lesa
6. Budu usilovat o zlepšení práce městské policie při ochraně veřejného pořádku.

Ing. Ladislav Kos