Šestý rok senátorem

Vážení spoluobčané,

ve dnech 23. a 24. září se na Praze 11, v Hostivaři, Horních a Dolních Měcholupech, v Uhříněvsi, Hájku, Pitkovicích, Křeslicích, Kolovratech, Nedvězí, Královicích a Benicích uskuteční první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. A právě v tomto obvodu jsem se jako stávající senátor rozhodl znovu se ucházet o Vaše hlasy.

Na čem jsme v Senátu v uplynulém roce pracovali? Znovu jsme se věnovali “covidovým” zákonům, konkrétně novele pandemického zákona, jejíž podobu jsme zamítli. V roce 2022 jsme však s kolegy především intenzivně řešili válku na Ukrajině a zmírnění dopadů energetické krize a rekordní inflace na občany v ČR. To jsou aktuální výzvy, kterým se v nadcházejících měsících musíme postavit čelem, a ač to nebude jednoduché, já pevně věřím, že je společně zvládneme. 

V červenci rovněž začalo historicky druhé předsednictví naší země Radě Evropské unie, které bude trvat do konce kalendářního roku. Během léta a podzimu máme jedinečnou možnost prezentovat EU své národní, kulturní, i společenské hodnoty, a posílit tak nejen své postavení v rámci Evropy, ale rovněž korigovat směr, jakým se evropská politika ubírá. Věřím, že tuto příležitost, my politici, využijeme se ctí.

Jako místopředseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jsem byl po celou dobu svého mandátu aktivní v oblastech ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s veřejnými prostředky, bydlení, energetiky a participace veřejnosti na rozhodování o svém okolí. Během šesti let jsem pomohl prosadit řadu důležitých zákonů a legislativních změn, například u stavebního zákonu a zákonu o odpadech. Za podporu protikorupčních zákonů jsem byl opakovaně oceněn iniciativou Rekonstrukce státu.

Můj mandát senátora je ovšem také úzce spojen s mými voliči. Ti do mé kanceláře na pochozí zóně Háje často přichází řešit problémy v místě bydliště, politickou situaci na Praze 11 i na celostátní úrovni. V komunální politice jsem společně s kolegy z Hnutí pro Prahu 11 a některými zastupiteli z dalších městských částí volebního obvodu hájil stabilizovaný a zodpovědný rozpočet, podařilo se nám zastavit nebo “umravnit” některé megalomanské developerské projekty, které by zásadním způsobem ohrozily kvalitu bydlení, řešíme nedostatek místa v ZŠ a MŠ, výstavbu úseku 511 Pražského okruhu, vedení VRT nebo Hostivařskou spojku. Jsem šťastný, že se řada věcí v “mém” senátním obvodu posouvá posouvá k lepšímu. Stojí však před námi další výzvy, například revitalizace okolí stanice metra Háje.

Již šest let v Senátu hájím zájmy naší republiky i svého obvodu a s pokorou v tom chci pokračovat i v nadcházejícím volebním období. 

Budu vděčný, pokud 23. a 24. září přijdete k senátním volbám.


Jsem tu pro Vás...

Jsem vám i nadále k dispozici v senátní kanceláři na Hájích, kde mě můžete navštívit každé pondělí mezi 14. a 18. hodinou nebo kdykoliv po dohodě na tel. čísle 775 323 378 nebo na e-mailové adrese [email protected].

Přeji nejen občanům Jižního Města krásný zbytek léta a úspěšný nový školní rok!

Váš senátor Ladislav Kos

 

Showing 2 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Ladislav Kos
    published this page 2022-07-19 11:18:03 +0200
  • Ladislav Kos
    published this page 2021-12-06 09:55:48 +0100

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug