Setkání Platformy proti hlubinnému uložišti

Dne 29. 11. jsem se spolu s kolegyní Jitkou Seitlovou zúčastnil setkání Platformy proti hlubinnému uložišti. V této problematice stojím pevně za obcemi a považuji za nutné posílit jejich práva při hledání uložiště a nastavení transparentních pravidel včetně technických pro možné uložiště. Dnešní situace je taková, že koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem obsahuje pouze metodu hlubinného uložení a stát prostřednictvím státní firmy SURAO (Správa uložišť radioaktivního odpadu) provádí průzkum možnosti zřízení takového uložiště v sedmi obcích. Průzkum je však prováděn chaoticky, bez dialogu s obcemi a jejich občany. Úložiště může zhoršit nejen kvalitu života místních obyvatel, ale také kvalitu podzemních vod v širokém okolí uložiště. Proto také mohou např. ve skandinávských státech obce vetovat rozhodnutí pro umístění uložiště. Podobné mechanismy je důležité zajistit i u nás.

Vybudování uložiště jaderných odpadů ukládá každému státu EU rovněž evropská směrnice EU, nicméně v zákulisí se již hovoří o možnosti společného uložiště pro několik států. V takovém případě by samozřejmě jeho dopady na okolí byly násobně větší. Ukazuje se tak, že se tento problém netýká jen „vyvolených“ obcí, ale všech obyvatel ČR. Všichni občané by si tak měli zodpovědět otázku, jestli chtějí, aby se Česká republika stala uložištěm jaderného odpadu pro Evropu. I když by z toho plynuly nesporné ekonomické výhody, mohlo by toto rozhodnutí mít devastující dopad na budoucnost naší krajiny.

Otázka hlubinného uložiště také poukazuje na to, jak u nás v posledních letech probíhá centralizace moci a omezování možnosti obcí, spolků i jednotlivců ovlivňovat své okolí. Např. novela stavebního zákona je toho zářným příkladem. Výsledkem je občanská a politická pasivita lidí, která pak o to víc posiluje centralizaci moci. Proto jsem zastáncem decentralizace a zachování maximální možnosti ovlivňovat svůj život i jeho podmínky.

A jen jeden příklad, jak pouze průzkum ovlivňuje život v jedné z obcí. Starosta obce Chanovice uvedl, že obec připravila zasíťované pozemky pro stavbu 27 domů. Dosud o ně projevili zájem pouze tři místní uchazeči.

Tisková zpráva ze setkání zde

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug