November 19, 2017
Contact: Ladislav Kos

Obytný soubor Výstavní (Tři věže)

Obytný soubor Výstavní (Tři věže) je záměr na likvidaci zelených ploch se stromy a keři a zastavění této plochy bytovým komplexem až 500 bytů v lokalitě Výstavní, Exnárova, Štichova. Věnuji se tomuto záměru od jeho vzniku a tato kauza způsobila můj vstup do komunální politiky.

Kauza záměru Obytný soubor Výstavní začíná v r.2008, tedy před devíti lety. Zásluhou občanů, spolku Za hezké Háje a Hnutí pro Prahu 11 se majiteli pozemku – společnosti Central Group nepodařilo dosud získat ani územní rozhodnutí.

Aktuální stav této kauzy je následující. Investor přišel na radnici s kosmeticky upraveným záměrem, který však zachovává všechny neduhy záměru předešlého. Rada MČ schválila tento záměr. Počátkem roku se očekává podání žádosti o územní rozhodnutí, od r.2018 se kvůli novému stavebnímu zákonu již nebudou moci účastnit v řízeních spolky, proto bude záležet pouze na angažovanosti občanů v podání připomínek.

Další průběh kauzy budu já i HPP11 bedlivě sledovat a dáme občanům informaci, až bude řízení vyhlášeno a budeme nápomocni s připomínkami.

Odkazy na záměr:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=206

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/obytny-soubor-vystavni.html

 

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.