November 19, 2017
Contact: Ladislav Kos

Obytný soubor Výstavní (Tři věže)

Obytný soubor Výstavní (Tři věže) je záměr, který vznikl politicky prolobovanou změnou
územního plánu, která umožnila zastavění zelené plochy o rozloze 2ha bytovým komplexem
až 500 bytů v lokalitě Výstavní, Exnárova, Štichova. Věnuji se tomuto záměru od jeho vzniku
a tato kauza způsobila můj vstup do komunální politiky.

Kauza záměru Obytný soubor Výstavní začíná v roce 2008, tedy před čtrnácti lety. Zásluhou
občanů, spolku Za hezké Háje a Hnutí pro Prahu 11 se majiteli pozemku – společnosti Central
Group nepodařilo dosud získat ani územní rozhodnutí.

Aktuální stav této kauzy je následující. Investor přišel v roce 2010 na radnici se záměrem tří
15patrových domů, které pod tlakem veřejnosti zmenšil na bytový komplex o max. sedmi
patrech. Bohužel se stejnou podlahovou plochou. V roce 2020 podal Central Group dokumentaci
k územnímu a stavebnímu řízení. Odvolání, které jsem podal na MHMP k souhlasnému
rozhodnutí odboru výstavby Prahy 11, je řešeno již více než rok.

Ani po čtrnácti letech se tedy investorovi nepodařilo vypořádat se všemi připomínkami
k tomuto kontroverznímu záměru, které spočívají zejména ve zvýšení dopravy, hluku a
exhalací v místě výstavby.

Další průběh kauzy budu já i HPP11 bedlivě sledovat a dáme občanům informaci, až bude
řízení vyhlášeno a budeme nápomocni s připomínkami.

Odkazy na záměr:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=206

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/obytny-soubor-vystavni.html

 

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug