Venkov se bouří proti stavbě beze smyslu. Vesteckou spojku odmítá

Odpor proti výstavbě Vestecké spojky a Exitu 4 dále sílí. Na zpravodajském webu Náš region vyšel článek o Vestecké spojce jako zbytečné stavbě, s tímto názorem se ztotožňuji. Přitom ve Státním fondu dopravní infrastruktury je připraveno 2,8mld. Kč na její výstavbu. Budu dál usilovat, aby veřejné prostředky nebyly vynakládány na zbytečnou stavbu. Bohužel MČ Praha 11 patří k těm, kdo tuto stavbu stále ještě podporují, přestože na zlepšení dopravy na JM nebude mít žádný kladný vliv. Přečtěte si více v článku: http://nasregion.cz/praha/venkov-se-bouri-proti-stavbe-beze-smyslu-vesteckou-spojku-odmita

Zdroj: šjů / wikimedia commons

Zdroj: šjů / wikimedia commons

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug