Volby do Senátu 2022

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 19, který zahrnuje Prahu 11, Prahu 15, Prahu 22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice a Nedvězí. A já se jako stávající senátor budu s podporou Hnutí pro Prahu 11, SENÁTOR 21 a Zelených znovu ucházet o Vaše hlasy. Budu rád, pokud mě svou volbou podpoříte. 


Posledních 6 let jsem v Senátu aktivní v oblastech ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s veřejnými prostředky, bydlení, energetiky a participace veřejnosti na rozhodování o svém okolí. Pomohl jsem prosadit řadu důležitých zákonů a legislativních změn, například u stavebního zákonu či u zákonu o odpadech. Za podporu protikorupčních zákonů jsem byl opakovaně oceněn iniciativou Rekonstrukce státu.

Práce v Senátu spojená s legislativou je důležitá, já však vnímám, že stejně důležitá je ve funkci senátora práce v jeho volebním obvodu. Můj mandát senátora je úzce spojen s mými voliči v městské části. To si uvědomuji každý týden ve své senátorské kanceláři na pochozí zóně Háje, kam za mnou může kdokoliv přijít a probrat se mnou, co ho tíží. Občané za mnou často přichází řešit problémy v místě bydliště, politickou situaci na Praze 11 i na celostátní úrovni, nesouhlas se zahušťováním Jižního Města další výstavbou nebo návrhy na úpravu zákonů. 

Již šest let v Senátu hájím zájmy naší městské části a České republiky a s pokorou v tom chci pokračovat i v nadcházejícím volebním období. 

 • PROSAZUJI práva občanů na zdravé životní prostředí.

 • PODPORUJI transparentní a otevřené vedení nejen státu, ale i samosprávných celků - obcí a městských částí.

 • KRITIZUJI tvorbu zákonů, které ohrožují ochranu životního prostředí a kvality života, např. nový stavební zákon.

 • ÚČASTNÍM SE nápravy, když vnímám nespravedlnost. Například jsem podal stížnost Ústavnímu soudu na odpuštění poplatků skládkovým firmám, protože podporuji udržitelné nakládání s odpady, jejich recyklaci a zpracování do výrobků.

 • ZASTÁVÁM udržitelnost veřejných financí, rozpočtovou zodpovědnost státu, krajů i obcí.

 • VĚNUJI SE přípravě a podpoře protikorupčních zákonů, aktivně jsem podporoval zákon o registru smluv či zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

 • POCHÁZÍM z prostředí občanských spolků a aktivních občanů. Při své práci řeším každodenní problémy komunální politiky a je mi znám praktický dopad zákonů a rozhodnutí na občany městských částí.

Showing 2 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Ladislav Kos
  published this page 2022-07-19 11:45:55 +0200
 • Ladislav Kos
  published this page 2022-07-07 07:30:24 +0200

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug